Lifetime emissieproject

Longlife Diesel Green helpt niet alleen vanuit een technisch oogpunt, maar is ook goed voor het milieu. De positieve uitwerking van ons product op de emissiewaarden is gebleken uit talrijke interne onderzoeken, waaruit het Life Emissieproject is ontstaan.

Het Lifetime Emissieproject is op de eerste plaats bedoeld om de verlaging van de emissiewaarden door het gebruik van Longlife Diesel Green aan te tonen. Want een snelle, kosteneffectieve en aantoonbare verlaging van de emissies, zonder uitgebreide modificaties of inbouw van apparatuur achteraf, maakt het mogelijk te voldoen aan de wettelijke voorschriften en wordt het milieu op de lange termijn minder belast.

Structuur

Het project bestaat uit
twee metingen:

De eerste meting

Tijdens de eerste meting worden de emissiewaarden van de motor vastgesteld die gelden voordat er Longlife Diesel Green wordt getankt. De omstandigheden van de meting zijn verwant aan de testcyclus E3.

De tweede meting

Tijdens de tweede meting worden de veranderingen in de emissiewaarden vastgesteld na 2000 bedrijfsuren en bij een regelmatig gebruik van Longlife Diesel Green. De evaluatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de EU voor scheepsdieselmotoren.

Er wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde, dan wel geijkte, meetapparatuur voor een betrouwbare en eenduidige evaluatie van de gemeten waarden.

 • Motor Cummins KTA38-M, 1.000 PS

 • Motor CUMMINS KTA50-M2, 1.700 PS

  Resultaten

  De eerste resultaten
  zijn overtuigend:

  Donau:

  De grafiek toont de resultaten van de eerste en tweede meting op het schip ‘Donau'. Het is duidelijk dat er, ondanks de reeds lage emissiewaarden, toch nog een verdere verlaging kon worden gerealiseerd. De verlaging geldt voor alle emissiewaarden en maakt derhalve een verdere verbetering mogelijk van de uitlaatemissies bij een toch al schone motor.

  CONCLUSIE:
  Door het gebruik van Longlife Diesel Green is een verdere verlaging van de emissiewaarden nog steeds mogelijk, ook bij goede uitlaatemissies. Hieruit blijkt dat het gebruik van Longlife Diesel Green zelfs bij schone motoren een reinigende en beschermende werking heeft.

  Desafio:

  Getoond worden de voorschriften en resultaten van de metingen die op het schip ‘Desafio’ werden uitgevoerd.
  De wettelijke voorschriften zijn afhankelijk van de motor en het motorvermogen. De emissiewaarden geven overal een verlaging te zien. Er is een duidelijke verlaging te zien van de CO2-, roet- en NOx-uitstoot. Voor wat betreft de emissiewaarden voor roet en NOx kon zelfs de oorspronkelijke emissieklasse van de motor worden hersteld. Daar de uitstoot van roet en NOx voor de overschakeling op Longlife Diesel Green buiten de grenswaarden lag, kon de motor niet voldoen aan de wettelijke voorschriften. Sinds de overschakeling op Longlife Diesel Green konden de grenswaarden weer worden aangehouden.

  CONCLUSIE:
  De evaluatie van de meting toont een duidelijke verbetering aan van de emissiewaarden. Vooral voor wat betreft de uitstoot van roet en de vorming van NOx. Niet alleen dat de afzettingen werden verwijderd, de motor voldoet nu ook weer aan de oorspronkelijke emissienormen.

  Wilt u meer te weten komen over het Lifetime Emissieproject?

  Wij houden u op de hoogte.

  Wij verlengen de levensduur van motoren

  Adresse


  Lifetime Technologies GmbH
  Freisinger Str. 32
  85737 Ismaning

  Social


  © 2019 - 2020 Lifetime Technologies GmbH. All Rights Reserved.